Programová nabídka pro sezónu 2000/2001Spolek Laetitia zajišťuje koncerty a jiné hudební programy, v nichž obvykle účinkuje sbor Laetitia nebo jeho část, případně hostující pěvci či instrumentalisté. Je možné zajistit i program s jiným obsazením dle dohody.Komorní pořady

Koledy staré Evropy vánoční písně a koledy evropských národů v originálních vokálně instrumentálních úpravách
Čas adventní pořad hudby a slova sestavený ze staročeských zpěvů rorátních a veršů ze sbírky Popelka nazaretská V. Renče
Loutna česká pořad hudby a slova z díla Adama Michny z Otradovic, nejznámějšího představitele českého hudebního a literárního baroka
Ave Maria hudební pořad sestavený ze skladeb s mariánskou tematikou
Hudba J. S. Bach, F. Schubert, Ch. Gounod a další
Moralia pořad renesančních madrigalů a poezie
Hudba J. H. Gallus, J. C. Vodňanský, K. Harant z Polžic a Bezdružic, texty renesančních autorů
Písně biblické pořad hudby a slova inspirovaný Písmem
Hudba A. Dvořák, Z. Lukáš, J. Fiala
Šípková růže komponovaný pořad hudby a slova na verše J. Seiferta a jeho současníků
Když chlapečku zavřeš víčka pásmo hudby a slova z tvorby našich autorů věnované dětem
Přiletěl ptáček z cizí krajiny lidová poezie v dílech našich hudebních skladatelů
Hudba A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů
Operní večer koncert věnovaný slavným operním áriím a sborům z díla našich a světových autorů
Svět muzikálu hudební pořad sestavený ze známých muzikálových melodií našich i světových autorů (koncertní provedení)


Vokálně instrumentální pořady

Vánoční kantáta monumentální dílo L. Fišera, pro sóla, dětský sbor, smíšený sbor a orchestr, komponované na motivy českých vánočních písní a koled, doplněné texty o narození Páně
Cantica Comeniana pásmo hudby P. Ebena pro smíšený sbor a flétnu na nápěvy písní Amsterodamského kancionálu J. A. Komenského, doplněné texty z díla Učitele národů a citáty z Bible svaté
Svatý Václave, knieže náš komponovaný pořad hudby a slova věnovaný památce našeho národního světce. Hudba: staročeské chorály, text: Kristiánova legenda
Hej mistře koncertní provedení slavné České mše vánoční J. J. Ryby, pro sóla, sbor, orchestr a varhany, doplněné známými pastorelami rožmitálského kantora a jeho současníků
W. A. Mozart – Missa brevis Missa brevis D dur pro sóla, sbor a orchestr. Klasická autorova mešní kompozice vhodná pro koncertní i liturgické provedení
Vivaldi – Gloria D dur Gloria pro sóla, sbor a orchestr. Koncert z díla mistra italského baroka
Stabat Mater koncertní provedení kantáty pro sóla, ženský sbor a smyčce neapolského skladatele G. B. Pergolesiho


Hudební pořady prováděné scénicky

Čtyři živlové scénické provedení barokní kantáty A. Míči pro sóla a komorní orchestr. Provedení v českém jazyce.
Opera Bohemica de camino jednoaktová komická opera českého klasicistního skladatele K. Loose o tom, kterak se nepoctivost nevyplácí. Dílo je nastudováno v českém jazyce a je srozumitelné i pro dětského posluchače.


Pořady instrumentální hudby

Pocta J. S. Bachovi koncert komorní hudby sestavený z děl nejvýznamnějšího představitele hudebního baroka. V programu zazní mimo jiné Suita pro flétnu a komorní orchestr h moll a Koncert a moll pro housle a komorní orchestr
(V případě zájmu je možné do programu zařadit i autorov
a vokální díla.)


Dále nabízíme tematicky zaměřené koncerty vokální a instrumentální hudby: Vánoce, Velikonoce, kapitoly z hudebních dějin, medailony autorů, hudební inspirace textem, hudbu k různým slavnostem a vernisážím, pořady pro děti a mládež s průvodním slovem apod.

Ceny jednotlivých pořadů vycházejí z reálných nákladů na jejich provedení a jejich výše závisí na obsazení, ve kterém je příslušný program realizován. Cestovné účinkujících je účtováno dle obvyklých tarifů.

Na požádání Vám rádi připravíme i zvláštní program dle Vašich konkrétních požadavků a přání. Z časových důvodů je třeba objednávat výše uvedené pořady nejméně tři měsíce předem. V případě, že Vás naše nabídka zaujala, spojte se s námi prostřednictvím našich kontaktů.[Obsah]