Co je Laetitia ... ?


Spolek

    Spolek pro vokální a komorní hudbu Laetitia vznikl v 80. letech z potřeby vytvořit právní, organizační a ekonomické zázemí pro uměleckou činnost svých členů a pro šíření duchovních, etických a uměleckých hodnot, jež nabízí hudba jimi pěstovaná. Spolek je garantem koncertní činnosti po celé České republice i v zahraničí (Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo, Švédsko). Zprostředkuje spolupráci sboru a orchestru s instrumentálními hráči a ansámbly, s orgány státní a místní správy a s kulturními institucemi. Značnou část svého úsilí věnuje rozvíjení společných česko-německo-rakouských aktivit mladých lidí na poli duchovní hudby v Euroregionu Šumava - Bavorský les. Od r.1997 zde v široké spolupráci s řadou státních, městských a církevních subjektů každoročně pořádá hudební setkání amatérských pěveckých sborů z České republiky i ze zahraničí pod názvem Šumava - Duchovní hudba. Koncerty tohoto festivalu probíhají v řadě měst regionu, centrem je město Kašperské Hory. V tomto městě spolek Laetitia ve spolupráci s místním římsko-katolickým farním úřadem a s Muzeem Šumavy vytvořil celoročně využitelné pracovní centrum pro duchovní hudbu, jež může sloužit nejen Laetitii samotné, ale i dalším spolupracujícím hudebníkům a souborům.


Pěvecký sbor

Sbor 'Laetitia' v Zrcadlové síni Klementina 17.května 1998

    Existence Laetitie se datuje od založení smíšeného komorního sboru (1976). U jeho zrodu stály česká pěvkyně a pěvecká pedagožka Dagmar Součková a sbormistryně Jindra Jindáčková. V polovině 80.let se stal sbormistrem Laetitie Stanislav Mistr, od r.1992 jím je Mgr.Roman Michálek. Hlasovou poradkyní sboru je Mgr.Tereza Bystřická. Sborovými pěvci od počátku byli a jsou studenti a absolventi pražských vysokých škol nejrůznějšího zaměření - technici, matematici, geologové, ekonomové, právníci, historici a pedagogové, pravidelně kolem 16 členů, průměrný věk zpěváků je cca 22 let.

    Sbor interpretuje díla duchovní, ale i světské hudby všech období a stylů evropské kultury, od gregoriánského chorálu a vokální polyfonie přes klasická díla sborové literatury až po úpravy lidových písní a skladby současných skladatelů. Charakteristickým rysem sborové práce Laetitie je soustavné rozvíjení pěvecké kultury jednotlivých hlasových skupin. Díky němu má sbor měkký a kultivovaný zvuk, je schopen vystupovat nejen jako celek (smíšený sbor), ale též jako samostatný mužský sbor (např. B. Martinů: Hora tří světel) nebo ženský sbor (G. B. Pergolesi: Stabat mater), vytvářet podle potřeby sólistické ansámbly různého obsazení i zvládat sólové party svého repertoáru vlastními silami.


Orchestr Musica Academica

Orchestr 'Sinphonica academica' v Zrcadlové síni Klementina 17.května 1998

    Stálým partnerem sboru Laetitia se postupně stal smyčcový komorní orchestr Musica Academica navazující svou činností na tradici Brixiho akademického souboru založeného koncem 60. let profesorem Jiřím Portychem, který je i v současné době uměleckým poradcem orchestru. Orchestr vystupuje na koncertech společně se sborem, ale také s vlastním programem. Při svých uměleckých aktivitách soubor pravidelně spolupracuje s profesionálními sólisty, zejména mladými interprety. Koncertním mistrem orchestru je Ing. Jana Faitová. Orchestr má vlastní webové stránky na adrese www.musicaacademica.cz.


Sbor - spolek - orchestr

    Laetitia účinkuje při liturgii v kostelích, pořádá samostatné koncerty, zúčastňuje se hudebních soutěží, přehlídek a festivalů, na pozvání Českého rozhlasu účinkovala v projektu rozhlasové stanice Vltava "Koncerty ze Studia 1". Velkou část umělecké činnosti souboru zaujímají tematicky zaměřené koncerty přinášející mnohdy souborná provedení rozsáhlejších kompozičních cyklů (A.V. Michna z Otradovic: Loutna česká, P. Eben: Cantica Comeniana...) a prokomponované pořady vokálního a instrumentálního hudebního projevu spolu s mluveným slovem a případnými náznaky scénického provedení. Spolupráce sboru a komorního orchestru, jakož i mnohostranná spolupráce spolku Laetitia s mnoha dalšími hudebníky umožňuje uplatnit v těchto pořadech skladby komponované pro velmi rozmanitá obsazení (sbor a cappella nebo s doprovodem varhan, klavíru, jiných doprovodných nástrojů či komorního orchestru, stejně jako samostatný instrumentální projev).


Umělecké vedení

    Na organizaci, dramaturgii, pěvecké průpravě a studiu repertoáru v současné době spolupracují absolventi hudebních oborů Univerzity Karlovy v Praze - Roman Michálek a Tereza Bystřická.

Umělecký vedoucí a dirigent sboru - Roman Michálek     Dr. Roman Michálek (1971), sbormistr a dirigent sboru je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor sbormistrovství ve třídě prof. Jiřího Koláře. Své dirigentské zkušenosti získával nejprve ve sboru Česká píseň v Plzni. Souběžně s řízením Laetitie založil a řídí Dvořákův komorní sbor v Kralupech nad Vltavou a věnuje se pedagogické a hudebně-organizační činnosti. V popředí jeho zájmu stojí vokálně-instrumentální duchovní hudba.

    Mgr.Tereza Bystřická (1972), hlasová poradkyně a druhá sbormistryně souboru vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor hudební výchova - sbormistrovství. Vedle vlastní pěvecké praxe se věnuje pěvecké výchově dětí, je sbormistryní Kühnova dětského sboru.


[Obsah]