Festival duchovní hudby
ŠUMAVA-BAYERISCHER WALDSpolek Laetitia se zabývá především organizováním hudebních akcí, a to jak pro vlastní sbor, tak pro jiná hudební tělesa. Nejvýznamnějším podnikem z poslední doby je festival duchovní hudby, který má za sebou již šest ročníků své existence. Je pořádán v šumavském regionu vždy koncem května. Vzhledem k zázemí, které měla v minulosti Laetitia v Kašperských Horách, stalo se centrem festivalu právě toto město. Koncerty zúčastněných těles však probíhají i v řadě okolních měst, např. v Klatovech, ve Vimperku, v Prachaticích, v Sušici, či v Bayerisch Eisensteinu. Vyvrcholením festivalu je společný závěrečný koncert všech účastníků, jenž se uskutečňuje v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách. Účastníky festivalu jsou téměř výhradně pěvecké sbory, ale není vyloučena ani účast těles instrumentálních. Jak napovídá název festivalu, je repertoár účinkujících orientován na díla obecně duchovního zaměření. Na programu sborů se tak objevuje nejen tradiční středoevropská hudba, ale i hudba pravoslavných církví či spirituály.

Vzhledem ke geografickému umístění festivalu je snahou organizátorů zapojit do celé záležitosti také německou, popř. rakouskou stranu a přispět tak ke zlepšení vzájemné spolupráce a komunikace. Tuto myšlenku vyjadřuje motto našeho festivalu ...


... "Rádi bychom, aby se festival duchovní hudby stal napříště místem, kde by se pravidelně setkávali neprofesionální hudebníci z Čech, Bavorska a Rakouska, aby společně pěstovali hudbu a naplňovali tak myšlenku univerzálnosti umění jako vyjadřovacího prostředku, který může hrát významnou roli ve vzájemném sblížení a porozumění mezi lidmi."


Bližší informace o uplynulých ročnících si můžete přečíst v kapitole "Reference z tisku".
[Obsah]